PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine”, broj 153/13, 65/17,114/18, 39/19 i 98/19) i članka 48. Statuta Općine Ravna Gora (“Službene novine Općine Ravna Gora”, broj 02/18, 10/18 i 02/20), Općinski načelnik Općine Ravna Gora dana 6. srpnja 2020. godine donio je

 

Z A K L J U Č A K

 o utvrđivanju Prijedloga IV. izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU

 

Na temelju Nacrta Prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora utvrđuje se Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU, a koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio Zaključka.

 

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora objaviti će se u Novom listu (izdanje od 9. srpnja 2020. godine) te na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (http://www.mqipu.hr/) i Općine Ravna Gora (www.ravnagora.hr). 

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora trajat će osam (8) dana.

 

Javni uvid u Prijedlog IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora započet će 10. srpnja 2020. godine i trajati do 17. srpnja 2020. godine.  
Elaborat Prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, koji sadrži tekstualni i grafički dio Plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost, bit će izložen u vijećnici Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I.G. Kovačića 177, I.kat i dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Isti će biti objavljen i na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (www.ravnagora.hr) te u informacijskom sustavu prostornog uređenje (ISPU) pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. 

 

Javno izlaganje od strane stručnog izrađivača Prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora održat će se 13. srpnja 2020. godine (ponedjeljak) u višenamjenskoj dvorani SPC „Goranka“ Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I.G.Kovačića 174, I. kat s početkom u 11,00 sati.

 

Skip to content