Javna nabava

Javna nabava

Plan nabave

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22 ), Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave trgovačkog Društva Turmin d.o.o. i Financijskog plana za 2024. godinu direktor Društva donosi:

Plan nabave za 2024. godinu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) te članka 19. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Turmin d.o.o., direktor Društva je dana 23. studenog 2023. godine, donio:

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Skip to content