Peta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Peta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Peta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u petak, 6. prosinca 2013. godine, s početkom u 18,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora.

Dnevni red sjednice:

1.    Godišnji Plan i program rada Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe u predškolskoj 2013./2014. godini;

2.    Godišnje Izvješće o radu Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Dr. Branimira Markovića Ravna Gora za školsku 2012./2013. godinu;

3.    Prijedlog Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu;

4.    Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2014. godinu;

5.    Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu;

6.    Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu;

7.    Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu;

8.    Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu;

9.    Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ravna Gora za 2013. godinu;

10.    Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ravna Gora u 2014. godini;

11.    Zahtjev Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu za davanje Suglasnosti za promjenu naziva u «Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije»;

12.    a) Prijedlog za imenovanje predstavnika Općine Ravna Gora za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske

         b) Prijedlog za imenovanje predstavnika Općine Ravna Gora za člana Povjerenstva za     procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog     zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim     raslinjem i vrijednost drvne mase;

13.    Ponude za zamjenu zemljišta u vlasništvu Općine Ravna Gora;

14.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga statusnih promjena Trgovačkog društva «Komunalac» d. o. o. Delnice.

    Skip to content