P O Z I V za sudjelovanje javnosti u postupku donošenja PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE RAVNA GORA ZA RAZDOBLJE DO 2021. GODINE

P O Z I V za sudjelovanje javnosti u postupku donošenja PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE RAVNA GORA ZA RAZDOBLJE DO 2021. GODINE

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine”, broj 94/13) i zaključka sa 88. Kolegija Općinskog načelnika Općine Ravna Gora, održanog 8. lipnja 2015. godine, Općinski načelnik Općine Ravna Gora objavljuje

P O Z I V

za sudjelovanje javnosti u postupku donošenja

PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE RAVNA GORA

ZA RAZDOBLJE DO 2021. GODINE

Općina Ravna Gora je, sukladno članku 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13), u suradnji sa stručnim izrađivačem tvrtkom Eko Adria d.o.o. iz Pule izradila Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Ravna Gora za razdoblje do 2021. godine.

Ovim putem Općina Ravna Gora obavještava zainteresiranu javnost o stavljanju Nacrta Plana na javni uvid.

Javni uvid trajat će 30 dana od dana objave ovog poziva, zaključno s datumom 8. srpnja. 2015. godine.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Ravna Gora dostupan je na službenoj web stranici Općine Ravna Gora (www.ravnagora.hr) te izložen u prostorijama Odsjeka za komunalni sustav Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 177, prizemlje i dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izloženi Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Ravna Gora mogu se dati u  pisanom obliku i to:

    –  upisom u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu izlaganja Plana,

    –  neposrednom predajom u pisarnicu Općine Ravna Gora,

    – poštom na adresu Općine Ravna Gora do kraja trajanja javnog uvida, zaključno s datumom 8. srpnja 2015. godine.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se razmatrati niti uzimati u obzir tijekom daljnjeg postupka donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Ravna Gora.

U prilogu se nalazi Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Ravna Gora za razdoblje do 2021. godine.

Skip to content