Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu Općine Ravna Gora povodom božićnih i novogodišnjih blagdana

Ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu Općine Ravna Gora povodom božićnih i novogodišnjih blagdana

Općina Ravna Gora poziva mještane s prebivalištem na području Općine, koji su u 2020. godini navršili 80 i više godina, ili su teško bolesni/nepokretni, da najkasnije do petka, 11. prosinca 2020. godine, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora, dostave IBAN tekućeg računa, otvorenog na svoje ime, kako bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu potporu u iznosu od 200,00 kn, koju Općina Ravna Gora svake godine dodjeljuje povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

IBAN tekućeg računa moguće je dostaviti:
– putem pošte na adresu Općine Ravna Gora, I.G.Kovačića 177, 51314 Ravna Gora,
– pozivom na broj telefona Odsjeka za opće poslove: 051/829-450  ili 
– elektroničkim putem na e-mail adresu: pisarnica@ravnagora.hr

Umirovljenici koji su ovo pravo ostvarili još prošle godine, nisu obvezni ponovno dostavljati IBAN svog tekućeg računa.

Skip to content