Osposobljavanje članova Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite i Vatrogasnog zapovjedništva

Osposobljavanje članova Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite i Vatrogasnog zapovjedništva

U utorak, 22. travnja 2014. godine s početkom u 9,00 sati, u prostorijama Doma kulture u Ravnoj Gori održana je edukacija članova Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva civilne zaštite i Vatrogasnog zapovjedništva Općine Ravna Gora, Općine Brod Moravice, Općine Skrad i Grada Vrbovskog.

Edukacija, na kojoj je bilo prisutno 20 članova Stožera zaštite i spašavanja iz navedenih lokalnih samouprava, provedena je po Programu osposobljavanja stožera zaštite i spašavanja, zapovjedništva civilne zaštite i vatrogasnog zapovjedništva Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS). Edukaciju su provodili djelatnici Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka – gosp. Matko Škalamera – pročelnik Područnog ureda, gosp. Željko Šporer – viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje te gosp. Zdenko Košaroš – viši tehničar civilne zaštite za prevenciju i planiranje. Cilj programa bio je osposobiti polaznike za sudjelovanje u radu stožera i zapovjedništava koji upravljaju kriznim događajem na razini lokalnih samouprava. Planom osposobljavanja obuhvaćene su bile sljedeće teme: sustav zaštite i spašavanja, obveze i zadaće odgovornih osoba zaštite i spašavanja u JLP(R)S, stožerno upravljanje u kriznim događajima, psiho-socijalni aspekti ponašanja u katastrofama, studija slučaja te postupanje u odnosima s javnošću.

Skip to content