Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora

Osamnaesta sjednica Općinskog vijeća Općine Ravna Gora održat će se u srijedu, 22. srpnja 2015. godine, s početkom u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Ravna Gora.

Dnevni red sjednice:

1. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata člana Općinskog vijeća, Svečana prisega člana Općinskog vijeća;

2. Izvješće Općinskog načelnika za period od 1. siječnja 2015. godine do 30. lipnja 2015. godine;

3. Prijedlog Odluke o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Ravna Gora za 2015. godinu;

4. Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;

5. Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu;

6. Prijedlog Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu;

7. Prijedlog Prve izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu;

8. Prijedlog Prve izmjene Programa javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2015. godinu;

9. Prijedlog Prve izmjene Programa javnih potreba u vatrozaštiti za 2015. godinu;

10. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata;

11. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima;

12. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata sportaša;

13. Prijedlog Odluke o potvrđivanju članstva u LAG-u Gorski kotar;

14. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja;

15. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ravna Gora za 2015. godinu;

16. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ravna Gora za 2014. godinu;

17. a) Informacija o provedbi Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora br. 2-2015;

      b) Prijedlog za utvrđivanje visine zakupa za poslovni prostor br. 2-2015.

 

    Skip to content