Općinsko vijeće Općine Ravna Gora usvojilo Proračun Općine za 2020. godinu u visini od 29.150.000,00 kuna

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora usvojilo Proračun Općine za 2020. godinu u visini od 29.150.000,00 kuna

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 28. studenog 2019. godine, donijelo je Proračun Općine Ravna Gora za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 29.150.000,00 kn.

Od toga najveći udio u strukturi proračuna imaju:

 

Prihodi od pomoći (38%)

Pomoći iz proračuna planirane su u ukupnom iznosu od 11.027.083,00 kn. Od toga kapitalne pomoći iz državnog i županijskog proračuna planirane su u iznosu od 1.893.700,00 kn za kapitalne projekte na području Općine (rekonstrukcija Vatrogasnog doma u Ravnoj Gori, izgradnja nogostupa u Ul. Ivana Mažuranića – 3. faza, sanacija ceste Suhi vrh i sl.) te kapitalna pomoć temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 7.440.000,00 kn za sufinanciranje projekta izgradnje dječjeg vrtića u Ravnoj Gori.

 

Primici od zaduživanja (36%)

Primici od primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu od 10.368.750,00 kn, a namjena je za izgradnju dječjeg vrtića.

 

Prihodi od poreza na dohodak (12%)

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu od 3.511.010,00 kn.

 

Najvažniji projekt u 2020. godini je nastavak izgradnje dječjeg vrtića za što su planirana sredstva u iznosu od 11.336.700,00 kn.

 

U 2020. godini nastavlja se sa ulaganjima u komunalnu infrastrukturu Općine kroz programe održavanja i gradnje komunalne infrastrukture:

– Program održavanja komunalne infrastrukture iznosi 1.778.000,00 kn, a obuhvaća redovno održavanje javnih površina, čišćenje javnih površina, održavanje groblja, održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje odvodnje.

– Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznosi 1.045.050,00 kn, a obuhvaća kapitalna ulaganja u javne površine, ceste, javnu rasvjetu, groblje, zbrinjavanje komunalnog otpada, vodoopskrbu i odvodnju.

 

Kroz programe javnih potreba planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.580.045,00 kn i to:

– Program javnih potreba za predškolski odgoj (527.325,00 kn)

– Program javnih potreba u vatrozaštiti (720.000,00 kn)

– Program javnih potreba u školstvu (50.000,00 kn)

– Program javnih potreba u provođenju socijalnog programa (282.720,00 kn).

 

Nastavlja se s Programom ZAŽELI za što su planirana sredstva u iznosu od 693.840,00 kn.

 

Osigurana su sredstva za nabavu radnih bilježnica za šk.god. 2020./2021. za učenike osnovnih škola na području Općine Ravna Gora, kao i sredstva za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata.

 

Nastavlja se sa provođenjem katastarske izmjere za k.o. Divjake. 

Skip to content