Općina Ravna Gora

Općina Ravna Gora

Adresa: Ivana Gorana Kovačića 177,  51314 Ravna Gora

Općinski načelnik: Anđelko Florijan

Zamjenik Općinskog načelnika: Franjo Ružić

OIB: 97383672316

Matični broj: 2700913

Žiro-račun (IBAN): HR64 2340009 1836900008

Tel: 051/829-450

Fax: 051/829-460

E-mail: info@ravnagora.hr

    Skip to content