Općina Ravna Gora s proračunskim korisnicima potpisala ugovore za 2019. godinu

Općina Ravna Gora s proračunskim korisnicima potpisala ugovore za 2019. godinu

Općinski načelnik Općine Ravna Gora potpisao je ugovore s predstavnicima Turističke zajednice Općine Ravna Gora, Osnovne škole Dr. Branimira Markovića Ravna Gora te Podružnice predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi, predstavnicima Vatrogasne zajednice Općine, Radia Gorski kotar d.o.o. Delnice, Gradskog društva Crvenog križa Delnice i Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Delnice. Općina je za navedene proračunske korisnike u Proračunu za 2019. godinu osigurala ukupno 954.336,00 kn. Tako je za Turističku zajednicu Općine Ravna Gora, uključujući rad Zajednice, njene materijalne troškove, zakup poslovnog prostora te održavanje manifestacija, Proračunom osigurano 243.600,00 kn. Sukladno Programu javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2019. godinu Općina će za rad dječjeg vrtića osigurati 376.356,00 kn, dok je za sufinanciranje Programa javnih potreba u školstvu izdvojeno 50.000,00 kn. Za rad Vatrogasne zajednice općine Ravna Gora, unutar koje djeluju četiri dobrovoljna vatrogasna društva – DVD Ravna Gora, DVD Stara Sušica, DVD Stari Laz i DVD Kupjak, Općina Ravna Gora osigurat će ukupno 215.000,00kn. Kao jedan od osnivača Radija Gorski kotar d.o.o. Delnice, Općina Ravna Gora će rad istog tijekom 2019. godine sufinancirati sa 41.040,00 kn. Za Hrvatsku gorsku službu spašavanja – Stanicu Delnice osigurana su sredstva u iznosu od 6.840,00 kn, dok je za rad Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Delnice osigurano 21.500,00 kn.

Skip to content