Općina Ravna Gora raspisala je Javni natječaj za Provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Općina Ravna Gora raspisala je Javni natječaj za Provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Općina Ravna Gora raspisuje Javni natječaj za Provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća. Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Ravna Gora u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine. Cilj Natječaja je sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

Pod mjerama energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju ovim Natječajem smatra se:

a)    zamjena postojeće ugradnjom nove vanjske stolarije

   •    U ≤1,4 za komplet i ≤1,1 za staklo za Θe,mj,min≤3 ⁰C;

b)    povećanje toplinske zaštite ovojnice obiteljske kuće

   •    ≤0,20 za Θe,mj,min≤3 ⁰C) za krov, strop i pod grijanog prostora (Θi>18 ⁰C) prema vanjskom ili negrijanom prostoru (podrumu, garaži),

   •    ≤0,25 za Θe,mj,min≤3 ⁰C za vanjski zid grijanog prostora,

   •    ≤0,25 za Θe,mj,min≤3 ⁰C za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora.

c)    povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom plinskih kondenzacijskih kotlova

d)    povećanje energetske učinkovitosti sustava prozračivanja ugradnjom uređaja za povrat topline

U opravdane troškove ulaganja koji se sufinanciraju ulaze i izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe Projekta.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Natječaj. Pojedina fizička osoba temeljem ovog Projekta može podnijeti samo jednu prijavu na Natječaj za dodjelu sufinanciranja i može prijaviti jednu, više ili sve od navedenih mjera EnU na obiteljskoj kući.

Rok za dostavu prijava je 45 dana od dana objave, zaključno s 3. listopadom 2014. godine.

U prilogu se nalazi: 

– PRAVILNIK za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

– JAVNI NATJEČAJ za Provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

– PRIJAVNI OBRAZAC za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Skip to content