Općina Ravna Gora pridružila se potpisnicima Sporazuma o otpisu dugova socijalno najugroženijim građanima

Općina Ravna Gora pridružila se potpisnicima Sporazuma o otpisu dugova socijalno najugroženijim građanima

Općina Ravna Gora dostavom Izjave za pristup Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, omogućila je propisanim skupinama građana  pristup mjerama otpisa duga i odgode ovrhe.

Sukladno Sporazumu sklopljenom između Vlade Republike Hrvatska i drugih potpisnika (vjerovnika), građani čiji ukupan iznos duga, zaključno s danom 30. rujna 2014.  i blokiranim računom duže od godine dana, iznosi najviše do 25.000,00 kuna prema vjerovnicima skupine  A – državnim poduzećima i istovremeno najviše 10.000,00 kuna prema vjerovnicima skupine B – bankama, teleoperaterima, gradovima i ostalim vjerovnicima,  mogu pristupiti mjeri za otpis duga ili odgodu ovrhe. Kad se radi o dugu prema teleoperaterima, kumulativni dug prema svim vjerovnicima ( i skupine A i skupine B) ne smije biti veći od 10.000,00 kn da bi ušao u kriterij otpisa, odnosno odgode ovrhe.  

U prva dva mjeseca primjene Sporazuma odnosno provedbe mjere, od 2. veljače do 2. travnja 2015. godine, pravo pristupa mjerama imat će dužnici koji pripadaju kriteriju A, odnosno primatelji socijalnih naknada i to zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje i osobne invalidnine. Mjerama će moći pristupiti i građani koji pripadaju kriteriju B, odnosno građani čija mjesečna primanja u posljednja tri mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500,00 kuna za samca, odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji:

– nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive

– nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogle koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba

– nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji (osim onih građana čija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani jer je iznos duga bio veći od iznosa koji su bili raspoloživi na računima za navedene svrhe).

Više informacija o načinu  na koji dužnik može pristupiti mjeri otpisa duga odnosno odgodi ovrhe objavilo je na svojoj internetskoj stranici Ministarstvo socijalne politike i mladih (link: http://www.mspm.hr/djelokrug_aktivnosti/otpis_duga_novi_pocetak)

Skip to content