Općina Ravna Gora objavila Javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Općina Ravna Gora objavila Javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Općina Ravna Gora, u okviru projekta „I ja želim ljepše sutra…“, koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ (kodni broj: SF.3.4.11.01.0184) čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi, objavila je Javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (18 godina i više) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Prihvatljivi korisnici (ciljne skupine) su osobe starije od 65 godina (65 godina i više) te odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina), a koje imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora te koje zadovoljavaju uvjete iz Javnog poziva.

Više informacija dostupno je u samom Javnom pozivu koji je, zajedno s prijavnim obrascem te izjavom o članovima zajedničkom kućanstvu, dostupan putem poveznice https://www.ravnagora.hr/javni-poziv-za-iskaz-interesa-ukljucivanje-korisnika-u-projekt-i-ja-zelim-ljepse-sutrakoji-se-provodi-u-okviru-poziva-zazeli-prevencija-instituci/

Također, isti je objavljen i na oglasnoj ploči u zgradi Općine Ravna Gora, Ivana Gorana Kovačića 177.

Javni poziv trajno je otvoren kako bi se tijekom provedbe građani mogli prijavljivati te tako naknadno uključiti u projekt, kad se za to ukaže mogućnost/potreba.

Prijave se podnose:

  • putem pošte na adresu Općine Ravna Gora, Ivana Grana Kovačića 177, 51314 Ravna Gora,
  • neposrednom predajom u pisarnicu Općine Ravna Gora, I.G.Kovačića 177 (ured broj 8), Ravna Gora,
  • elektroničkim putem (e-mail: pisarnica@ravnagora.hr),

a uz dokaznu dokumentaciju potrebno je dostaviti i popunjen te vlastoručno potpisan Prijavni obrazac te popunjenu i vlastoručno potpisanu Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva.

Skip to content