Održana konstituirajuća sjednica Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora

Održana konstituirajuća sjednica Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora

Pod predsjedanjem načelnika Stožera, zamjenika Općinskog načelnika Općine Ravna Gora Franje Ružića, dana 24. siječnja 2014. godine s početkom u 13,00 sati u velikoj vijećnici Općine Ravna Gora održana je konstituirajuća sjednica Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora. Odlukom o osnivanju i imenovanju Stožera, u rad istog uključeno je ukupno dvanaest osoba, a to su: Franjo Ružić – načelnik Stožera te članovi: Anđelko Florijan, Zvonko Ivančić, Nenad Poljančić, Franjo Mance, Dražen Krepenc, Karmela Stipanović, Marinko Puškarić, Željko Šporer, Goran Zaborac, Boro Tomić i Branko Štajminger.  

Sjednica je bila organizirana vezano na mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima te analizu i procjenu rizika i opasnosti od nepovoljnih vremenskih uvjeta u zimskom razdoblju 2013./2014. godine na području Općine Ravna Gora. Osim članova Stožera sjednici je prisustvovao i Pročelnik Područnog ureda zaštite i spašavanja Rijeka – gospodin Matko Škalamera.

Sukladno dnevnom redu, na sjednici je usvojen Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Ravna Gora za 2014. godinu, a članovi stožera upoznati su i s Operativnim programom mjera zaštite u zimskom periodu 2013./2014. godine u kojem su obrazložene planirane mjere i svako djelovanje u slučaju neposredne opasnosti od iznenadnih događaja. Razmatrane su i analizirane mogućnosti osiguranja uvjeta za privremeno zbrinjavanje ugroženih i stradalih osoba koje se uslijed nepovoljnih vremenskih prilika zateknu u okolnostima u kojima im je ugroženo zdravlje ili život ili im je zbog posljedica ugroza onemogućeno korištenje vlastitog doma. Analizirana su rješenja utvrđena u Planu zaštite i spašavanja o djelovanju operativnih snaga u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Razmatrana je Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Ravna Gora za 2013. godinu. Također, analizirane su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu.

Članovi stožera upoznati su s Odlukom o čišćenju snijega na javnim površinama i prioritetima čišćenja ulica na području Općine Ravna Gora te s mjerama i aktivnostima koje će provoditi Općina Ravna Gora u cilju poboljšanja pripravnosti svih operativnih snaga zaštite i spašavanja na svom području.

Skip to content