Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za komunalni sustav, na radno mjesto Voditelj Odsjeka za komunalni sustav

Odluka o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za komunalni sustav, na radno mjesto Voditelj Odsjeka za komunalni sustav

 

Poništava se javni natječaj klasa: 110-01/19-01/3, urbroj: 2112/07-04-19-2 od 24. lipnja 2019. godine, za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora, Odsjek za komunalni sustav, na radno mjesto: voditelj odsjeka za komunalni sustav, 1 izvršitelj/ica, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, a koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 63/2019 od 28. lipnja 2019. godine, kao i na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora te oglasnoj ploči u zgradi Općine.

Skip to content