ODLUKA o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika

ODLUKA o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika

Na temelju članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine", broj 95/19) i članka 49. Statuta Općine Ravna Gora ("Službene novine Općine Ravna Gora", broj 2/18, 10/18, 2/20, 2/21 i 13/21), Općinski načelnik Općine Ravna Gora donio je 

O D L U K U
o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika

Skip to content