ODLUKA o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

ODLUKA o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Na temelju odredbi članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) te članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 27/09, 12/13, 25/13 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine, donijelo je   

O D L U K U
O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA 
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RAVNA GORA

koja se nalazi u prilogu.

Skip to content