Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Ravna Gora

Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Ravna Gora

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 27/09, 23/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 10. rujna 2015. godine, donijelo je ODLUKU o izdavanju službenog glasila Općine Ravna Gora koja se nalazi u prilogu.

Skip to content