ODLUKA o DONOŠENJU PETIH IZMJENA I DOPUNA Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora – TEKSTUALNI i GRAFIČKI DIO

ODLUKA o DONOŠENJU PETIH IZMJENA I DOPUNA Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora – TEKSTUALNI i GRAFIČKI DIO

 

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj dana 30. studenog 2022. godine, donijelo je Odluku o donošenju Petih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, koja se nalazi u prilogu.
Navedena Odluka objavljena je u „Službenim novinama Općine Ravna Gora“, broj 18/2022 od 30. studenog 2022.godine.

U prilogu se nalaze i grafički prilozi vezani uz Pete izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora:

1. Korištenje i namjena površina
4.1. Građevinska područja naselja 
4.2. Građevinska područja naselja 
4.3. Građevinska područja naselja 
4.4. Građevinska područja naselja 
4.5. Građevinska područja naselja 
4.6. Građevinska područja naselja 

Također, objavljene su i Odredbe za provođenje predmetnog Plana.

Skip to content