ODLUKA o DONOŠENJU ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora – TEKSTUALNI i GRAFIČKI DIO

ODLUKA o DONOŠENJU ČETVRTIH IZMJENA I DOPUNA Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora – TEKSTUALNI i GRAFIČKI DIO

Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 10. rujna 2020. godine, donijelo je Odluku o donošenju Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, koja se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze i grafički prilozi vezani uz Četvrte izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora:

1. Korištenje i namjena površina
2.a. Infrastrukturni sustavi i mreže – Energetski sustav
2.b. Infrastrukturni sustavi i mreže – Vodnogospodarski sustav
2.c. Infrastrukturni sustavi i mreže – Pošta i telekomunikacije
3.a. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Uvjeti za korištenje i zaštitu
3.b. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora – Uvjeti za korištenje i uređenje
4.1. Građevinska područja naselja – 4/1
4.2. Građevinska područja naselja – 4/2
4.3. Građevinska područja naselja – 4/3
4.4. Građevinska područja naselja – 4/4
4.5. Građevinska područja naselja – 4/5
4.6. Građevinska područja naselja – 4/6

Prilog 1. Osjetljivost prostora Općine Ravna Gora

 

 

Skip to content