Od sutra kreću PRIJAVE za UPIS djece u Dječji vrtić “Snješko” u Ravnoj Gori

Od sutra kreću PRIJAVE za UPIS djece u Dječji vrtić “Snješko” u Ravnoj Gori

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snješko“ dana 10. rujna 2020. godine donijelo je Odluku o izvanrednom upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu. Na temelju navedene Odluke Dječji vrtić „Snješko“ objavio je Natječaj za upis djece  u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu

 

Prijave na predmetni Natječaj bit će moguće u razdoblju od 11. rujna 2020. godine (petak) do 17. rujna 2020. godine (četvrtak), u periodu od 13:00 h do 15:30 h, neovisno je li riječ o podnošenju zahtjeva za nastavak korištenja usluga (odnosi se na dosadašnje korisnike usluga) ili zahtjeva za upis djece (odnosi se na prijave dostavljene prvi puta).

 

Popis dokumentacije za prijavu djeteta u vrtić ili za nastavak korištenja usluga naveden je u tekstu Natječaja za upis djece u Dječji vrtić „Snješko“ za pedagošku 2020./2021. godinu koji je, zajedno s ostalom dokumentacijom, dostupan putem poveznice http://www.ravnagora.hr/product/1912/prijave-za-upis-djece-u-djecji-vrtic-snjesko-pedagoska-godina-2020-2021
 
Prijave na predmetni Natječaj moguće je dostaviti osobnom predajom u prostor Dječjeg vrtića „Snješko“ na adresi Ivana Mažuranića 20A, Ravna Gora (u gore navedenim terminima) ili elektroničkim putem na e-mail adresu: dv.snjesko.rg@gmail.com (zaključno do četvrtka, 17. rujna 2020. godina, do 15,30 h).

 

Rezultati Natječaja (Lista reda prvenstva) bit će objavljeni na oglasnoj ploči u zgradi Dječjeg vrtića te na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora najkasnije do 18. rujna 2020. godine. 
 
Dječji vrtić „Snješko“ nudit će svojim korisnicima sljedeće vrste programa:

 a) REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM U JASLIČKOJ GRUPI 
(za djecu od navršene 1. godine života; u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 1 godinu života)
b) REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM U JASLIČKOJ GRUPI 
(za djecu od navršene 1. godine života, u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 1 godinu života)
c) REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM U VRTIĆKIM GRUPAMA
(za djecu od navršene 3. godine života; u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 3 godine života)
d) REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM U VRTIĆKIM GRUPAMA
(za djecu od navršene 3. godine života; u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše 3 godine života)
 
Nominalni iznos cijene usluge Dječjeg vrtića „Snješko“ kojeg će plaćati roditelji za pedagošku 2020./2021. godinu iznosit će:
– za 10-satni redoviti program: 780,00 kuna mjesečno
– za 6-satni program: 650,00 kuna mjesečno, neovisno je li riječ o jasličkoj ili vrtićkoj grupi.

 

Razlika do iznosa mjesečne ekonomska cijene smještaja djeteta u vrtić  (koja iznosi 2.800,00 kuna po djetetu, a obuhvaća rashode definirane Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe i stvarne rashode provedbe svakog pojedinog programa) financirat će se sredstvima Proračuna Općine Ravna Gora. 

 

Skip to content