Objavljen Natječaj br. 3-2015 za davanje u zakup poslovnog prostora u novoj upravnoj zgradi, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora

Objavljen Natječaj br. 3-2015 za davanje u zakup poslovnog prostora u novoj upravnoj zgradi, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora

Općina Ravna Gora objavila je Natječaj br. 3-2015 za davanje u zakup
poslovnog prostora u novoj upravnoj zgradi, I. G. Kovačića 178, Ravna
Gora i to za:

–    prostor br. 14 (rad političkih stranaka)

–    prostor br. 44 (uredski prostor).

Oba prostora daju se u zakup na razdoblje od 1.12.2015. do 30.09.2019. godine.

Poslovni prostori mogu se razgledati radnim danom za vrijeme trajanja
natječaja u vremenu od 11,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu Odsjeku
za komunalni sustav na tel. 051/829-455 i 051/829-456.

Pisane ponude sa svim prilozima u zatvorenoj omotnici treba predati u
pisarnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177,  s naznakom: „ZA
NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR br. 3-2015“ zaključno do 19. studenog 2015. godine do 14,00 sati.

Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima koje
zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Općine Ravna Gora, Ul.
I. G. Kovačića 177, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na službenoj
web stranici Općine Ravna Gora (u prilogu). 

Javno otvaranje ponuda održati će se 19. studenog
2015. godine u 14,00 sati u vijećnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G.
Kovačića 177.

 

Skip to content