Objavljen JAVNI POZIV za prodaju ogrjevnog drva na panju

Objavljen JAVNI POZIV za prodaju ogrjevnog drva na panju

Općina Ravna Gora objavljuje

JAVNI POZIV

za prodaju ogrjevnog drva na panju

Predmet Javnog poziva je prodaja okvirne količine stabala na panju prema Rješenju o izvršenoj nužnoj doznaci stabala (klasa: UP/I-321-03/15-01/594, urbroj:  367-07-01-15-3MB od 29. svibnja 2015. godine) i to:

bukva         3,14 m3

OML (breza)  14,756 m3

na čestici 447/7 k.o. Ravna Gora, iznad Osnovne škole Dr. Branimira Markovića u Ravnoj Gori.

Javni poziv otvoren je  do 19. lipnja 2015. godine, a krajnji rok za dostavu prijave je 19. lipanj 2015. do 12,00 sati bez obzira na način dostave u pisarnicu Općine Ravna Gora, I.G.Kovačića 177, 51314 RAVNA GORA, soba br. 8.

U prilogu se nalazi:

–    JAVNI POZIV za prodaju ogrjevnog drva na panju

–    PONUDBENI LIST za kupnju ogrjevnog drva na panju

Skip to content