Objavljen JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2016. godinu

Objavljen JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2016. godinu

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada Općine Ravna Gora objavljuje

J A V N I   P O Z I V

radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora

za 2016. godinu

Poziv se objavljuje radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2016. godinu. Kao javna priznanja za koja se objavljuje ovaj poziv ustanovljene su:

– Nagrada Općine Ravna Gora za životno djelo,

– Godišnja nagrada Općine Ravna Gora za 2016. godinu.

    

Prijedlog za dodjelu navedenih javnih priznanja Općine Ravna Gora mogu podnijeti fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske, kao i Općinski načelnik te radna tijela Općinskog vijeća, izuzev Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada.

Javna priznanja dodjeljuju se radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Ravna Gora, a naročito za uspjehe iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i tehničke kulture, odgoja i obrazovanja, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša, turizma i drugih javnih djelatnosti od značaja za Općinu Ravna Gora.

   

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja – Nagradu Općine Ravna Gora za životno djelo i Godišnju nagradu Općine Ravna Gora za 2016. godinu, podnosi se u pisanom obliku te dostavlja Odboru za izbor, imenovanja i dodjelu povelja, priznanja i nagrada neposredno putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ravna Gora zaključno do petka, 26. kolovoza 2016. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave.

U prilogu se nalazi JAVNI POZIV radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2016. godinu

Skip to content