Objavljen JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

Objavljen JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste

 Općina Ravna Gora objavila je JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u industrijskoj zoni Šije u katastarskoj općini Divjake. Ovim se putem obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.

U utorak, 10. studenog 2015. godine u 9,00 sati, Općina Ravna Gora započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene. Ukoliko taj dan budu vremenske neprilike, izlazak na teren se odgađa za prvi slijedeći radni dan bez oborina u isto vrijeme.

Svi nositelji prava na zemljištu i nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih ceste te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Ravna Gora, I. G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora,  24.  studenog 2015. godine u vremenu od 9,00 do 11,30 sati.    

Skip to content