Objavljen JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“

Objavljen JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“

Općina Ravna Gora, u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Primorsko – goranskom županijom, uključila se u program subvencioniranja provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije na području Općine. Stoga je trenutno otvoren javni Natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u njenom osobnom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji. No, Natječaj nije namijenjen obiteljskim kućama čija je gradnja u tijeku, kao ni za one objekte za koje je pokrenut postupak legalizacije – sve do okončanja postupka.

Subvencionirat će se ugradnja sljedećih sustava OIE: sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje, potom kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sječku, pelete i pirolitički kotlovi) te dizalice topline (zemlja-voda, voda-voda i zrak-voda) za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje. Troškovi ugradnje sustava OIE kod fizičkih osoba sufinancirat će se u iznosu od 65% nepovratnih sredstava, odnosno do maksimalnog iznosa od 13.000,00 kn po sustavu, od čega Fond daje 12.000,00 kn, a Općina Ravna Gora 1.000,00 kn. Natječajem se planiraju dodijeliti četiri subvencije, a prijave se zaprimaju zaključno s 8. rujnom 2014. godine. Tekst Natječaja te ostala potrebna dokumentacija možd se preuzeti na službenoj web stranici Općine Ravna Gora  pod „Natječaji i javni pozivi“ . Natječaj je  objavljen i na oglasnoj ploči u zgradi Općine.

Skip to content