Objavljen JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalnih poslova tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ravna Gora

Objavljen JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalnih poslova tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ravna Gora

Općinski načelnik Općine Ravna Gora objavio je JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalnih poslova tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ravna Gora.

Navedeni poslovi ugovaraju se na rok od četiri godine, a obavljaju se prema ukazanoj potrebi, kontinuirano tijekom cijele godine.

Pravo prijave na Natječaj ostvaruju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje predmetne djelatnosti.

Krajnji rok za dostavu pobuda je do 25. travnja 2016. godine (ponedjeljak) do 12,00 sati, kada će se održati i javno otvaranje predmetnih ponuda.

Ponudbena dokumentacija (tekst Javnog natječaja, obrazac ponude, ponudbeni troškovnik godišnjih radova te primjer Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ravna Gora) nalazi se u prilogu

Skip to content