Objava JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Objava JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Općinski načelnik Općine Ravna Gora, na Kolegiju održanom 1. veljače 2016. godine, donio je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za javnu raspravu.

Javna rasprava o Prijedlogu Plana trajat će deset (10) dana – javni uvid u Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora započet će dana 12. veljače 2016. godine i trajat će do 22. veljače 2016. godine.

Elaborat Prijedloga Plana, koji sadrži tekstualni i grafički dio Plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost, bit će izložen u vijećnici Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 177, I. kat i dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Isti je objavljen i na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora pod grupom „Prostorni plan uređenja Općine Ravna Gora“ (http://www.ravnagora.hr/cl/929/gcgid/236/Trece-izmjene-i-dopune-Prostornog-plana-uredenja-Opcine-Ravna-Gora.wshtml) zajedno sa svim pratećim dokumentima.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi  te da u tijeku javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Plana.

Javno izlaganje od strane stručnog izrađivača Prijedloga Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora održat će se 15. veljače 2016. godine (ponedjeljak) u višenamjenskoj dvorani SPC „Goranka“ Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 174, I. kat s početkom u 12,00 sati.

 

Skip to content