Objava Javne rasprave o Prijedlogu Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Objava Javne rasprave o Prijedlogu Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora

Općinski načelnik Općine Ravna Gora, na 77. Kolegiju, održanom dana 24. listopada 2018. godine, donio je Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora za javnu raspravu.

Javna rasprava o prijedlogu Plana trajat će osam (8) dana.

Javni uvid u Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora započet će dana 6. studenog 2018. godine i trajat će do 13. studenog 2018. godine.

Elaborat Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora, koji sadrži tekstualni i grafički dio Plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost, bit će izložen u vijećnici Općine Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 177, I. kat i dostupan uvidu svih zainteresiranih radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. Isti će biti objavljen i na mrežnoj stranici Općine Ravna Gora (www.ravnagora.hr) te u informacijskom sustavu prostornoga uređenja (ISPU) pri Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Stoga se pozivaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da u tijeku javnog uvida i javnog izlaganja daju primjedbe i prijedloge na Prijedlog Četvrtih izmjena i dopuna Plana.

Javno izlaganje od strane stručnog izrađivača Prijedloga Četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora održat će se 9. studenog 2018. godine (petak) u višenamjenskoj dvorani SPC „Goranka“ Ravna Gora u Ravnoj Gori, Ul. I. G. Kovačića 174, I. kat s početkom u 11,00 sati.

Skip to content