OBAVIJEST – Odluka o porezima Općine Ravna Gora

OBAVIJEST – Odluka o porezima Općine Ravna Gora

Dana 5. listopada 2023. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 114/23.

Navedenim Zakonom ukinut je prirez porezu na dohodak, a čl. 8 je određen najniži i najviši iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor te se isti sada može odrediti u rasponu od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor (za razliku od dosadašnjeg raspona koji je iznosio od 0,66 do 1,99 eura/m2). Nadalje je bitno za napomenuti da je sada sukladno članku 25. stavak 2. zakonom izričito propisano da obveza plaćanja poreza na dohodak s osnove obavljanja djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova prema odredbama posebnog propisa o porezu na dohodak nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor.

Člankom 11. st. 1. Zakona o izmjenama i dopuni o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 114/23) propisano je da su jedinice lokalne samouprave svoju odluku o lokalnim porezima dužne uskladiti sa odredbama Zakona do 15. prosinca 2023. godine, ali isto tako da odluke jedinica lokalnih samouprava donesene na temelju čl. 41. st.1. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16, 101/17 i 114/22) ostaju na snazi do 31. prosinca 2023. godine.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13,  85/15 i 69/22), provedeno je savjetovanje, koje je trajalo od 23. listopada do 23. studenog 2023. godine te nije pristiglo niti jedno očitovanje zainteresirane javnosti.

Odlukom o porezima Općine Ravna Gora, koja je donesena na 22. sjednici Općinskog vijeća dana 7. prosinca 2023. godine, a objavljena u „Službenim novinama Općine Ravna Gora“, broj 14/2023 izbrisane su odredbe o prirezu porezu na dohodak, a iznos po kojem se plaća porez na kuće za odmor utvrđen je u iznosu od 4,00 eura po četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Stopa poreza na potrošnju ostaje ista (3%), dok se porez na korištenje javnih površina utvrđuje se u visini od:

JAVNA POVRŠINAEURA/ DANEURA/ MJESECJEDINIČNA MJERA
kiosci i drugi montažni objekti1,50m2
naprave (štandovi, prikolice i sl.)3,00m1
ugostiteljske terase      0,051,50m2
prodaja razne robe i cvijeća3,00m1
otvorena skladišta, deponiji i sl.   
– u odobrenom roku0,151,50m2
 – izvan odobrenog roka0,60m2
parkiranje vozila2,0030,00parkirališno mjesto
Skip to content