Obavijest vezana uz mjere prevencije širenja koronavirusa na području Općine Ravna Gora

Obavijest vezana uz mjere prevencije širenja koronavirusa na području Općine Ravna Gora

15. listopada obilježava se proslava Dana Općine Ravna Gora i blagdana Župe sv. Terezije Avilske Ravna Gora. Tom prigodom uobičajeno je da se tijekom mjeseca listopada na području Općine Ravna Gora održavaju razne manifestacije, od sportskih, kulturnih do održavanja tradicionalnog godišnjeg sajma i sl. Obzirom na novonastalu epidemiološku situaciju i okolnosti nastale širenjem koronavirusa (COVID-19), koje nažalost nisu zaobišle ni područje Gorskog kotara, pa ni Ravnu Goru, događanja planirana uz proslavu Dana Općine Ravna Gora i Župe sv. Terezije Avilske neće se održati, a sve u cilju prevencije širenja koronavirusa.

Također, zabranjuje se i održavanje svih javnih događanja i okupljanja na zatvorenim i u otvorenim prostorima na području Općine Ravna Gora, neovisno o proslavi Dana Općine i blagdana Župe. Zabrana će biti na snazi sve do poboljšanja epidemiološke situacije na području Općine. Stoga se mole mještani da se pridržavaju važećih protuepidemijskih mjera, kao i mjere socijalnog distanciranja.

Sva pitanja u vezi funkcioniranja rada i života u novonastalim okolnostima mogu se uputiti Stožeru civile zaštite Općine Ravna Gora na e-mail: zamjenica@ravnagora.hr ili telefonskim putem na broj: 051/829-452.

Skip to content