OBAVIJEST građanima Općine Ravna Gora – vlasnicima poljoprivrednog zemljišta o uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina

OBAVIJEST građanima Općine Ravna Gora – vlasnicima poljoprivrednog zemljišta o uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina

Općina Ravna Gora obavještava svoje građane da su temeljem članka 65. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/13) jedinice lokalne samouprave dužne nadzirati provođenje svojih Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina („Službene novine Primorsko – goranske županije“, broj 6/14). Navedene poslove obavljaju poljoprivredni redari Centra za brdsko – planinsku poljoprivredu Primorsko – goranske županije temeljem sklopljenog ugovora s Općinom Ravna Gora.

Građani, vlasnici poljoprivrednog zemljišta, dužni su:

–    provoditi mjere minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta

–    sprječavati zakorovljenost i obraslost višegodišnjim raslinjem

–    poduzimati mjere suzbijanja biljnih bolesti i štetnika

–    uništavati biljne ostatke

–    provoditi mjere zaštite od erozije

–    uređivati i održavati živice i međe

–    održavati poljske putove

–    uređivati i održavati kanale

–    sprječavati zasjenjivanje susjednih parcela

–    provoditi mjere sadnje i održavanja vjetrobranskih pojasa.

Ovlasti poljoprivrednog redara su:

–    da u suradnji s Općinom Ravna Gora vrši nadzor nad provedbom agrotehničkih mjera

–    opominje i sukladno kaznenim odredbama novčano kažnjava građane, vlasnike poljoprivrednog zemljišta koji ne provode agrotehničke mjere  i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

Skip to content