OBAVIJEST Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ za korištenje – nabavku rotacijske freze traktorske i gredičara sa sijačicom

OBAVIJEST Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ za korištenje – nabavku rotacijske freze traktorske i gredičara sa sijačicom

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ planira nabaviti frezu gredičarku sa sijačicom koja bi bila na korištenju poljoprivrednim gospodarstvima za potrebe sanacije šteta od divljih životinja, a prvenstveno divljih svinja na travnjacima, pašnjacima i livadama.

Iskaz interesa o potrebi korištenja – nabave ovakvog priključnog stroja namijenjen je poljoprivrednim gospodarstvima koja molimo za pismeno očitovanje.

U cilju što lakšeg iskaza interesa ispunite anketu i dostavite na adresu Centra ( Stara Sušica, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora) najkasnije do 18. rujna 2023. godine.

Za sve informacije:

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ
Tel. +385 51 791 066

Skip to content