O B A V I J E S T o nabavi voćnih sadnica

O B A V I J E S T o nabavi voćnih sadnica

O B A V I J E S T

o nabavi voćnih sadnica

Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije Stara Sušica, Karolinska cesta 87, Ravna Gora, dostavio je ponudu za nabavu sadnog materijala za 2014. godinu.

Pozivaju se zainteresirani mještani Općine Ravna Gora da podnesu narudžbu za kupnju sadnog materijala na obrascu koji mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora ili u prilogu (dolje).

Uvjeti podnošenja narudžbe:

1. Narudžba sadnog materijala podnosi se na odgovarajućem obrascu (sa svim traženim podacima) Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ravna Gora zaključno do 25. veljače 2014. godine.

2. Naručeni sadni materijal u punom iznosu plaća naručitelj sadnog materijala prije njegove isporuke po dostavljenom računu od rasadnika.

3. Naručeni sadni materijal isporučuje Centar na adresu Općine.

    NAPOMENA:

Općina Ravna Gora neće sufinancirati nabavu sadnog materijala za 2014. godinu jer se sufinanciranje nabave istog smatra državnom potporom za koju je potrebna suglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Sadni materijal biti će prilagođen području na kojem će se vršiti sadnja pa zbog toga nije naveden sortiment.

Skip to content