Novosti

U prilogu se nalaze financijski i konsolidirani financijski izvještaji Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu 2. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu 3. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu 4. BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u radni odnos, na radno mjesto: radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju 33 mjeseca (Projekt: “I ja želim ljepše sutra…” u okviru Poziva “ZAŽELI – prevencija institucionalizacije”), objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI za kandidatkinje čija su prijave potpune i pravodobne te ispunjavaju formalne uvjete iz gore navedenog Oglasa za prijem u radni odnos, na radno mjesto: radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju 33 mjeseca (Projekt: “I ja želim ljepše sutra…” u okviru Poziva “ZAŽELI – prevencija institucionalizacije”) Službeni Poziv nalazi se u prilogu POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Provedbeni program donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat, a može se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini.

U sklopu 15. Festivala iz bakine škrinjice u Ravnoj Gori će se 23. ožujka 2024. održati 2. Ravnogorska salamijada uz pokroviteljstvo Općine Ravna Gora i Primorsko goranske županije s naglaskom na suhomesnate proizvode odnosno domaće salame s natjecateljskim karakterom. U natjecanju mogu sudjelovati proizvođači salama (OPG-i, obrti, poduzeća i fizičke osobe), a moguće je prijaviti više proizvoda ako su bitno različiti (upotreba izrazito različitih začina, vrsta mesa, mesa divljači, prisustvo ili odsustvo dimljenja i dr.). U tu svrhu je potrebno popuniti i potpisati prijavnicu i izjavu o ispravnosti proizvoda. Obrazac prijavnice i izjave možete skinuti na web stranici Udruge Plodovi gorja  Gorskog kotara www.plodovigorja-gk.hr i Općine Ravna Gora www.ravnagora.hr Uzorke salama je moguće predati osobno ili dostaviti na adresu TIC Ravna Gora, I.G. Kovačića 174 s pratećom prijavnicom i izjavom o ispravnosti. Predaja salama za natjecanje primat će se do 18. ožujka. Potrebno je donijeti/poslati  uzorak salame pojedinačne mase najmanje 500

Plan prijma u službu za 2024. godinu PLAN savjetovanja s javnošću za 2024. godinu Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2024. godini Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Ravna Gora za 2024. godinu Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Ravna Gora za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za 2023. godinu Plan prijma u službu za 2023. godinu PLAN prijma u službu za 2018. godinu PLAN prijma u službu za 2017. godinu PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora za 2017. godinu Odluka o uvjetima i mjestima pružanja turističkih usluga koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/23-04/113, URBROJ: 2170-03-08/3-24-3 od 4. siječnja 2024. godine, za izradu Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone proizvodne namjene (I) – UPU 2 utvrđena je obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja dijela gospodarske zone proizvodne namjene (I) – UPU 2. Odluka

  Plan akcija dobrovoljnog darivanja krvi na području Općine Ravna Gora: 23.02.2024. (petak) 24.05.2024. (petak) 23.08.2024. (petak) 22.11.2024. (petak)  

Općina Ravna Gora raspisuje NATJEČAJ br. 3-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

30/1195
Skip to content