Novosti

Zakoni: Zakon o trgovačkim društvima Zakon o fiskalnoj odgovornosti Opći akti: Odluka o osnivanju Društva Odluka o prijenosu prava građenja Odluke: Izjava o osnivanju Društva Pravilnik o radu Društva Ostali dokumenti: Kalendar važnijih događaja za 2023. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Ravna Gora putem mrežne stranice provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o porezima Općine Ravna Gora. Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge i mišljenja o nacrtu prijedloga Odluke o porezima Općine Ravna Gora putem priloženog obrasca na mail: info@ravnagora.hr  do 23. studenog 2023. godine.  

TRANSPARENTNOST PRORAČUNA https://www.infoprojekt.hr:9008/transp/transparentnost/pregled/b516a10c-722f-448a-a8fa-04b7485d2b8a

Dan Općine Ravna Gora i blagdan Župe sv. Terezije Avilske i ove će godine biti obilježen odgovarajućim događanjima. Program se nalazi u prilogu

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu, objavljen je u “Službenim novinama Općine Ravna Gora”, broj 12/2023 od 29. rujna 2023. godine.

U svrhu transparentnosti rada trgovačkog društva Turmin d.o.o., sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15,69/22), objavljuju se podaci o iznosima i korisnicima dodijeljenih potpora, bespovratnih sredstava, isplaćenih sponzorstava i donacija. Dokumenti: Izvješće o donacijama i sponzorstvima u 2022. godini Obrazac zahtjeva za dodjelu donacije/sponzorstva

Zapisnici sa sjednica Skupštine Društva: Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 26. travnja 2023.godine Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 27. travnja 2022. godine Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 23. travnja 2021. godine Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 20. ožujka 2020. godine Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 23. travnja 2019. godine Dnevni red za sjednice Nadzornog odbora Društva: Dnevni red za 102. sjednicu Nadzornog odbora- 28. rujan 2023. godine Dnevni red za 101. sjednicu Nadzornog odbora- 26. travanj 2023.godine Dnevni red za 100. sjednicu Nadzornog odbora-22.prosinac 2022. godine Dnevni red za 99. sjednicu Nadzornog odbora-27. travanj 2022. godine Dnevni red za 98. sjednicu Nadzornog odbora-22. prosinac 2021. godine Dnevni red za 97. sjednicu Nadzornog odbora-22. rujan 2021. godine Dnevni red za 96. sjednicu Nadzornog odbora-23. ožujak 2021. godine Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora: Zapisnik sa 102. sjednice Nadzornog odbora Zapisnik sa 101. sjednice Nadzornog odbora Zapisnik sa 100. sjednice Nadzornog odbora Zapisnik

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22.) uređuje se prijavljivanje nepravilnosti, postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, obveze tijela javne vlasti te pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti, kao i druga pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti. Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju. Povjerljiva osoba ili njen zamjenik je fizička osoba zaposlena kod poslodavca ili treća fizička osoba imenovana od strane poslodavca radi zaprimanja prijava nepravilnosti, komunikacije s prijaviteljem i vođenja postupka zaštite u vezi s prijavom nepravilnosti. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 46/22) Dokumenti: Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika za prijavu nepravilnosti Obrazac prijave nepravilnosti u poslovanju Odluka o imenovanju koordinatora za razvoj sustava unutarnjih kontrola

Proračun Općine Ravna Gora za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (u pdf., xls. i rtf. formatu)

Trgovačko društvo Turmin d.o.o., za komunalne i poslovne djelatnosti osnovano je u svibnju 2006. godine. Osnivač Društva je Općina Ravna Gora. Radom komunalnog društva upravlja Uprava društva, odnosno direktor. Društvo ima Skupštinu i Nadzorni odbor. Predmet poslovanja: MISIJA Misija Društva je učinkovito i kvalitetno obavljanje djelatnosti Društva, korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala. Osim obavljanja poslova na području komunalne djelatnosti, održavamo objekte u vlasništvu Općine Ravna Gora, te vršimo ostale usluge od javnog interesa u suradnji sa Osnivačem i ostalim korisnicima usluga. Trudimo se pružiti kvalitetne usluge u dogovorenim rokovima, uz ispunjavanje zahtjeva korisnika i poštivanje normi i propisa iz područja djelatnosti. VIZIJA Vizija Društva je da provodeći svoje aktivnosti osigura čisto i zdravo okružje za sve građane i posjetitelje Općine Ravna Gora. Ostvarivanje vizije mjerimo kroz zadovoljstvo korisnika naših usluga. Želja nam je unaprijediti poslovne procese rada i ulagati u ljudski potencijal obraćajući posebnu pažnju na očuvanje okoliša i

20/1149
Skip to content