Novosti

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Ravna Gora putem mrežne stranice provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Ravna Gora Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge i mišljenja o nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Ravna Gora putem priloženog obrasca na mail: info@ravnagora.hr  do 22. travnja 2024. godine.  

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Općina Ravna Gora putem mrežne stranice provodi savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o darovanju građevinskog zemljišta mladim obiteljima na području Općine Ravna Gora. Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge i mišljenja o nacrtu prijedloga Odluke o darovanju građevinskog zemljišta mladim obiteljima na području Općine Ravna Gora putem priloženog obrasca na mail: info@ravnagora.hr  do 19. travnja 2024. godine.  

Na temelju mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/24-04/4, URBROJ: 2170-03-08/3-24-4 od 31. siječnja 2024. godine, za izradu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora utvrđena je obveza provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ravna Gora. Odluka

Općina Ravna Gora, u okviru projekta „I ja želim ljepše sutra…“, koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ (kodni broj: SF.3.4.11.01.0184) čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi, objavila je Javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (18 godina i više) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština. Prihvatljivi korisnici (ciljne skupine) su osobe starije od 65 godina (65 godina i više) te odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina), a koje imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora te koje zadovoljavaju uvjete

Općina Ravna Gora, u okviru projekta „I ja želim ljepše sutra…“, koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ (kodni broj: SF.3.4.11.01.0184) čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi, objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. 1. Javni poziv za iskaz interesa 2. Prijavni obrazac za iskaz interesa 3.  Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Povjerenstvo za provedbu Oglasa objavljuje P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje) za kandidatkinju čija je prijava potpuna i pravodobna te ispunjava formalne uvjete iz Oglasa za prijam u službu na radno mjesto: savjetnik – voditelj/ica projekta “Zaželi” za vrijeme trajanja  projekta “I ja želim ljepše sutra…”  (do 33 mjeseca), koji se provodi u okviru Poziva “ZAŽELI – prevencija institucionalizacije” s nepunim radnim vremenom od 15 sati tjedno. Službeni Poziv nalazi se u prilogu POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Dana 22. rujna 2022. godine Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je Zaključak o prihvaćanju Plana razvoja Gorskog kotara za razdoblje 2022. – 2027. godine, a isti se nalaze u prilogu.

Na temelju objavljenog oglasa za prijem u radni odnos na radno mjesto radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju do 33 mjeseca (Projekt: “I ja želim ljepše sutra…” u okviru Poziva “ZAŽELI – prevencija institucionalizacije”) i Izvješća Povjerenstva za provedbu Oglasa, Općinski načelnik donio je: – ODLUKU o izboru kandidata/kinja na radno mjesto radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju do 33 mjeseca (Projekt: “I ja želim ljepše sutra…” u okviru Poziva “ZAŽELI – prevencija institucionalizacije”) Navedena Odluka nalazi se u prilogu ODLUKA o izboru kandidatkinja na radno mjesto radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju do 33 mjeseca (Projekt: “I ja želim ljepše sutra…” koji se provodi u okviru Poziva

U prilogu se nalaze financijski i konsolidirani financijski izvještaji Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu 2. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu 3. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu 4. BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u radni odnos, na radno mjesto: radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju 33 mjeseca (Projekt: “I ja želim ljepše sutra…” u okviru Poziva “ZAŽELI – prevencija institucionalizacije”), objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI za kandidatkinje čija su prijave potpune i pravodobne te ispunjavaju formalne uvjete iz gore navedenog Oglasa za prijem u radni odnos, na radno mjesto: radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju 33 mjeseca (Projekt: “I ja želim ljepše sutra…” u okviru Poziva “ZAŽELI – prevencija institucionalizacije”) Službeni Poziv nalazi se u prilogu POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

20/1193
Skip to content