Novosti

Mišljenjem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/24-04/36, URBROJ: 2170-03-08/5-24-3 od 6. lipnja 2024. godine utvrđeno je da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone T2 “Stari Laz” – UPU 7 proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13,78/15,12/18 i 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17). Temeljem navedenog Mišljenja, donesena je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone T2 “Stari Laz” – UPU 7. Odluka

Općina Ravna Gora objavila je Javni poziv za najljepše uređenu okućnicu, pročelje kuće i balkon na području Općine Ravna Gora u 2024. godini. Za svaku kategoriju dodjeljuje se jedna nagrada, odnosno poklon bon u iznosu od 50,00 eura.

Mišljenjem Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, KLASA: 351-01/24-04/20, URBROJ: 2170-03-08/3-24-2 od 10. travnja 2024. godine utvrđeno je da je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plana uređenja turističkog naselja (T2) – UPU 8 proveden u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13,78/15,12/18 i 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine”, broj 3/17). Temeljem navedenog Mišljenja, donesena je Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja turističkog naselja (T2) – UPU 8. Odluka

Poziv na 27. susret dobrovoljnih darivatelja krvi Primorsko – goranske županije 09. lipnja 2024. godine na Platku u sklopu Festivala sportske rekreacije

Općina Ravna Gora objavila je Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Ravna Gora te programa i projekata koje provode udruge za 2024. godinu. Predmet Javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata udruga koji pridonose zadovoljenju javnih potreba, kao i interesa za opće dobro te ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim, planskim i razvojnim dokumentima Općine Ravna Gora, a koji će se financirati sredstvima Proračuna Općine Ravna Gora u 2024. godini. Više informacija dostupno je u samom tekstu Javnog natječaja, koji je zajedno s pripadajućom natječajnom dokumentacijom dostupan putem poveznice: https://www.ravnagora.hr/javni-natjecaj-za-financiranje-javnih-potreba-opcine-ravna-gora-te-programa-i-projekata-koje-provode-udruge-za-2024-godinu-2/  Rok za dostavu prijava je zaključno do 31. svibnja 2024. godine.

Općina Ravna Gora raspisuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općina Ravna Gora te programa i projekata koje provode udruge za 2024. godinu

Sukladno odredbi članka 5. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) trgovačka društva u većinskom vlasništvu države, lokalnih i regionalnih jedinica predstavljaju tijela javne vlasti, što znači da su obveznici provedbe navedenog Zakona. Sukladno navedenome, objava godišnjih izvješća predstavlja zakonsku obvezu propisanu člankom 10. stavkom 1. točkom 4. Zakona o pravu na pristup informacijama. Stoga se u prilogu nalazi Godišnji financijski izvještaj TURMIN-a d.o.o. Ravna Gora za 2023. godinu Potvrda o predaji financijskih izvještaja u Registar godišnjih financijskih izvještaja Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 1.01.2023. do 31.12.2023. Bilanca – stanje na dan 31.12.2023. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2023. godinu – referentna stranica Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2023. godinu (xls) Bilješke uz financijske izvještaje Turmin-a d.o.o. za 2023. godinu Godišnje poslovno izvješće za 2023. godinu 

Više informacija na poveznici u prilogu. Natječaj za zapošljavanje čistačice Više informacija na poveznici u prilogu. Natječaj za zapošljavanje pomoćnog radnika Odluka o popuni radnih mjesta

Cilj udruge je osnaživanje žena i njihovog aktivnijeg uključenja u razvoj lokalne zajednice i civilnog društva. Udruga će djelovati na područjima demokratske političke kulture, ljudskih prava, obrazovanja, znanosti i istraživanja, održivog razvoja i zaštite okoliša i prirode, a plan je da se žene sa područja Gorskog kotara, odnosno cijelog brdsko planinskog područja Primorsko goranske županije, povežu, umreže, podrže i dobiju podršku kako u poslovnom, tako i u privatnom životu. Pored žena, ciljne skupine su i ruralno stanovništvo, mladi, djeca, poduzetnici, kao i sve udruge i građanske inicijative.  Udruga će se povezivati i sa svim lokalnim akterima u zemlji i ženskim udruga u cijeloj RH te sa partnerima na međunarodnoj razini u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva. Kako bismo bile što uspješnije, želimo se povezati sa Vama, ženama svih profila,  kako bismo podijelile zajednička iskustva, uspostavile i razvijale međusobne poslovne i prijateljske odnose. Iz tog razloga ćemo inicirati razna druženja kroz organiziranje

Općina Ravna Gora raspisuje NATJEČAJ br. 3-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

10/1195
Skip to content