Novosti

Općina Ravna Gora, u okviru projekta „I ja želim ljepše sutra…“, koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ (kodni broj: SF.3.4.11.01.0184) čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi, objavila je Javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (18 godina i više) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština. Prihvatljivi korisnici (ciljne skupine) su osobe starije od 65 godina (65 godina i više) te odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina), a koje imaju prebivalište na području Općine Ravna Gora te koje zadovoljavaju uvjete

Općina Ravna Gora, u okviru projekta „I ja želim ljepše sutra…“, koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ (kodni broj: SF.3.4.11.01.0184) čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi, objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom. 1. Javni poziv za iskaz interesa 2. Prijavni obrazac za iskaz interesa 3.  Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Povjerenstvo za provedbu Oglasa objavljuje P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje) za kandidatkinju čija je prijava potpuna i pravodobna te ispunjava formalne uvjete iz Oglasa za prijam u službu na radno mjesto: savjetnik – voditelj/ica projekta “Zaželi” za vrijeme trajanja  projekta “I ja želim ljepše sutra…”  (do 33 mjeseca), koji se provodi u okviru Poziva “ZAŽELI – prevencija institucionalizacije” s nepunim radnim vremenom od 15 sati tjedno. Službeni Poziv nalazi se u prilogu POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Dana 22. rujna 2022. godine Općinsko vijeće Općine Ravna Gora donijelo je Zaključak o prihvaćanju Plana razvoja Gorskog kotara za razdoblje 2022. – 2027. godine, a isti se nalaze u prilogu.

Na temelju objavljenog oglasa za prijem u radni odnos na radno mjesto radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju do 33 mjeseca (Projekt: “I ja želim ljepše sutra…” u okviru Poziva “ZAŽELI – prevencija institucionalizacije”) i Izvješća Povjerenstva za provedbu Oglasa, Općinski načelnik donio je: – ODLUKU o izboru kandidata/kinja na radno mjesto radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju do 33 mjeseca (Projekt: “I ja želim ljepše sutra…” u okviru Poziva “ZAŽELI – prevencija institucionalizacije”) Navedena Odluka nalazi se u prilogu ODLUKA o izboru kandidatkinja na radno mjesto radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju do 33 mjeseca (Projekt: “I ja želim ljepše sutra…” koji se provodi u okviru Poziva

U prilogu se nalaze financijski i konsolidirani financijski izvještaji Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu 2. BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu 3. KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu 4. BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Proračuna Općine Ravna Gora za 2023. godinu

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u radni odnos, na radno mjesto: radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju 33 mjeseca (Projekt: “I ja želim ljepše sutra…” u okviru Poziva “ZAŽELI – prevencija institucionalizacije”), objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI za kandidatkinje čija su prijave potpune i pravodobne te ispunjavaju formalne uvjete iz gore navedenog Oglasa za prijem u radni odnos, na radno mjesto: radnik/ca za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme u trajanju 33 mjeseca (Projekt: “I ja želim ljepše sutra…” u okviru Poziva “ZAŽELI – prevencija institucionalizacije”) Službeni Poziv nalazi se u prilogu POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Provedbeni program donosi se za vrijeme trajanja mandata izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave i vrijedi za taj mandat, a može se prema potrebi revidirati na godišnjoj razini.

U sklopu 15. Festivala iz bakine škrinjice u Ravnoj Gori će se 23. ožujka 2024. održati 2. Ravnogorska salamijada uz pokroviteljstvo Općine Ravna Gora i Primorsko goranske županije s naglaskom na suhomesnate proizvode odnosno domaće salame s natjecateljskim karakterom. U natjecanju mogu sudjelovati proizvođači salama (OPG-i, obrti, poduzeća i fizičke osobe), a moguće je prijaviti više proizvoda ako su bitno različiti (upotreba izrazito različitih začina, vrsta mesa, mesa divljači, prisustvo ili odsustvo dimljenja i dr.). U tu svrhu je potrebno popuniti i potpisati prijavnicu i izjavu o ispravnosti proizvoda. Obrazac prijavnice i izjave možete skinuti na web stranici Udruge Plodovi gorja  Gorskog kotara www.plodovigorja-gk.hr i Općine Ravna Gora www.ravnagora.hr Uzorke salama je moguće predati osobno ili dostaviti na adresu TIC Ravna Gora, I.G. Kovačića 174 s pratećom prijavnicom i izjavom o ispravnosti. Predaja salama za natjecanje primat će se do 18. ožujka. Potrebno je donijeti/poslati  uzorak salame pojedinačne mase najmanje 500

Plan prijma u službu za 2024. godinu PLAN savjetovanja s javnošću za 2024. godinu Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2024. godini Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Ravna Gora za 2024. godinu Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Općine Ravna Gora za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ravna Gora za 2023. godinu Plan prijma u službu za 2023. godinu PLAN prijma u službu za 2018. godinu PLAN prijma u službu za 2017. godinu PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora za 2017. godinu Odluka o uvjetima i mjestima pružanja turističkih usluga koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i

10/1180
Skip to content