Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. prema socijalnim kriterijima

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. prema socijalnim kriterijima

Na temelju članka 7. Odluke o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 24/15), Općinski načelnik Općine Ravna Gora raspisuje

N A T J E Č A J
za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020.
prema socijalnim kriterijima

Za školsku/akademsku godinu 2019./2020. dodijelit će se ukupno 10 stipendija: 5 učeničkih i 5 studentskih. Iznos stipendije utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno. 

Rok za podnošenje prijava na Natječaj je do 4. studenog 2019. godine.

Prijave na Natječaj dostavljaju se do roka trajanja Natječaja na adresu: Općinski načelnik Općine Ravna Gora, I. G. Kovačića 177, 51314 Ravna Gora, u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Za Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. prema socijalnim kriterijima”.

Više informacija dostupno je u samom tekstu Natječaja, koji se nalazi u prilogu, kao i obrasci  potrebni za prijavu na predmetni Natječaj

Skip to content