NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA i KUHAR/ICA

NATJEČAJ za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA i KUHAR/ICA

Na temelju članka 26. važećeg Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snješko“ iz Ravne Gore raspisalo je 

 

 

N A T J E Č A J

za obavljane poslova radnog mjesta

 

1. ODGOJITELJ/ICA – NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – 2 izvršitelja 

2. ODGOJITELJ/ICA – ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME (do godine dana) – 1 izvršitelj 

3. ODGOJITELJ/ICA PRIPRAVNIK – ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME (do godine dana) – 1 izvršitelj  

4. KUHAR/ICA – NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME – 1 izvršitelj 

 

Uvjeti za navedena radna mjesta navedeni su u Natječaju za obavljanje poslova predmetnih radnih mjesta, koji se nalazi u prilogu.

Prijave na Natječaj s dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo elektroničkim putem na e-mail adresu: dv.snjesko.rg@gmail.com i to u roku od 8 dana od dana objave Natječaja.

Skip to content