NATJEČAJ za izbor i imenovanje RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

NATJEČAJ za izbor i imenovanje RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snješko“ dana 29. listopada 2020. godine objavilo je 

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA (m/ž)

1 izvršitelj na puno radno vrijeme: 10 sati ravnatelj, 30 sati odgojitelj 

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ravnatelj se  imenuje  na četiri godine.

Uvjeti za navedeno radno mjesto navedeni su u Natječaju za izbor  imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića, koji se nalazi u prilogu.

Prijave na Natječaj s dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja“ na adresu: Dječji vrtić „Snješko“, Ivana Mažuranića 20/A, 51314 Ravna Gora i to u roku od 15 dana od dana objave Natječaja u javnom glasilu „Narodne novine“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni o roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Skip to content