NATJEČAJ br. 3-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

NATJEČAJ br. 3-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

Općina Ravna Gora raspisuje

N A T J E Č A J br. 3-2023  za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

Poslovni prostori/javna površina daju se u zakup na vrijeme od 5 godina, odnosno 1 godine, a mogu se razgledati radnim danom za vrijeme trajanja natječaja u vremenu od 11,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu Odsjeku za komunalni sustav, pozivom na broj telefona 051/829-455 ili 051/829-456.

Pisane ponude sa svim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177, s naznakom: „ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR i JAVNU POVRŠINU br. 3-2023“ zaključno do 27. prosinca 2023. godine do 12,00 sati.

Ponuda za natječaj podnosi se na obrascu koji možete preuzeti u pisarnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili u prilogu ove obavijesti.

Javno otvaranje ponuda održati će se 27. prosinca 2023. godine u 12,00 sati u vijećnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177.

Više informacija u samom tekstu Javnog natječaja, koji se nalazi u prilogu

Skip to content