NATJEČAJ br. 3-2020 za davanje u zakup poslovnog prostora

NATJEČAJ br. 3-2020 za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 2. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Općine Ravna Gora“. broj 3/2016), Općina Ravna Gora raspisuje

 

 N A T J E Č A J br. 3-2020

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 

Predmet Natječaja su sljedeći poslovni prostori:

– Poslovna zgrada, I. G. Kovačića 176 A, Ravna Gora, prizemno lijevo (ured br. 1) i I. kat (prostor br. 8 i 9)

– Poslovna zgrada, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora, poslovni prostori br: 23, 24, 5, 6, 7B, 8, 11, 12, 14 i 37

 

Poslovni prostori daju se u zakup na vrijeme od 5 godina, a mogu se razgledati radnim danom za vrijeme trajanja natječaja u vremenu od 11,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu Odsjeku za komunalni sustav, tel. 051/829-456 ili 051/829-455

 

Natječaj je otvoren do 13. listopada 2020. godine do 12,00 sati.

 

Više informacija u tekstu Natječaja, koji se nalazi u prilogu

Skip to content