NATJEČAJ br. 2-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

NATJEČAJ br. 2-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

Općina Ravna Gora raspisuje

 

 N A T J E Č A J br. 2-2023

za davanje u zakup poslovnog prostora i javne površine

 

Predmet Natječaja su sljedeći navedeni poslovni prostori:

– Poslovna zgrada, I.G.Kovačića 176 a, Ravna Gora

           prostor br. 1 (prostor za ured)

           prostor br. 2 (prostor za ured)

– Poslovna zgrada, Stjepana Radića b.b., Ravna Gora

           poslovni prostor br. 14 (prostor za udruge/stranke)

– Mrtvačnica, I.G.Kovačića bb, Ravna Gora

           prizemno desno (spremište za alat)

– Šije, javna površina

           k.č. 1299 k.o. Kupjak (postava kioska i parkiralište)

 

Poslovni prostori/javna površina daju se u zakup na vrijeme od 5 godina, a mogu se razgledati radnim danom za vrijeme trajanja natječaja u vremenu od 11,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu Odsjeku za komunalni sustav, pozivom na broj telefona 051/829-455 ili 051/829-456.

 

Pisane ponude sa svim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177, s naznakom: „ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR i JAVNU POVRŠINU br. 2-2023“ zaključno do 3. travnja 2023. godine do 12,00 sati.

 

Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima koje zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili u prilogu ove obavijesti.

 

Javno otvaranje ponuda održati će se 3. travnja 2023. godine u 12,00 sati u vijećnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177.

Više informacija u samom tekstu Javnog natječaja, koji se nalazi u prilogu

Skip to content