NATJEČAJ br. 2-2022 za davanje u zakup poslovnog prostora

NATJEČAJ br. 2-2022 za davanje u zakup poslovnog prostora

Općina Ravna Gora raspisuje

 

 N A T J E Č A J  br. 2-2022

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

Predmet natječaja su sljedeći poslovni prostori:

– poslovna zgrada, I.G.Kovačića 176 a, Ravna Gora 

                  – poslovni prostor br. 1 (prostor za ured)

 

– poslovna zgrada, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora 

                   – poslovni prostor br. 14 (prostor za udruge/stranke)

                   – poslovni prostor br. 23 i 24 (prostor za skladište)

                   – poslovni prostor br. 37 (prostor za ured)

 

Navedeni poslovni prostori daju se u zakup na vrijeme od 5 godina, a mogu se razgledati radnim danom za vrijeme trajanja natječaja, u vremenu od 11,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu Odsjeku za komunalni sustav pozivom na broj telefona 051/829-456 ili 051/829-455.

 

Pisane ponude sa svim potrebnim prilozima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u pisarnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177,  s naznakom: „ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR br. 2-2022“ zaključno do 18. listopada 2022. godine do 12,00 sati.

 

Ponuda se podnosi na obrascu kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na mrežnoj stranici http://www.ravnagora.hr

 

Javno otvaranje ponuda održat će se 18. listopada 2022. godine u 12,00 sati u vijećnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177.

 

Nepotpune i nepravodobno poslane ponude Povjerenstvo neće razmatrati, a Općinski načelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača. 

 

Više informacija u samom tekstu Natječaja koji se nalazi u prilogu, kao i ponudbeni obrazac

Skip to content