NATJEČAJ br. 1-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora

NATJEČAJ br. 1-2023 za davanje u zakup poslovnog prostora

Općina Ravna Gora raspisuje

 

 N A T J E Č A J br. 1-2023

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

Predmet Natječaja su niže navedeni poslovni prostori:

 

Poslovna zgrada, I.G.Kovačića 176 a, Ravna Gora

– prostor za ured br. 1

– prostor za ured br. 2

 

Poslovna zgrada, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora

– poslovni prostor br. 14 (prostor za udruge/stranke)

– prostor br. 23 i 24 (prostor za ugostiteljsku namjenu (neuređeni))

 

Mrtvačnica, I.G.Kovačića bb, Ravna Gora

– spremište za alat (prizemno desno)

 

Navedeni poslovni prostori daju se u zakup na 5 godina, a mogu se razgledati radnim danom za vrijeme trajanja Natječaja u vremenu od 11,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu Odsjeku za komunalni sustav Općine Ravna Gora, pozivom na broj telefona 051/ 829-455 ili 051/829-456.

 

Pisane ponude sa svim prilozima u zatvorenoj omotnici treba predati u pisarnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177,  s naznakom: „ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR br. 1-2023“ zaključno do 27. veljače 2023. godine do 12,00 sati.

 

Ponuda za Natječaj podnosi se na obrascima koje zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na mrežnoj stranici Općine  http://www.ravnagora.hr .

 

Javno otvaranje ponuda održati će se 27. veljače 2023. godine u 12,00 sati u vijećnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177.

Nepotpune i nepravodobno poslane ponude Povjerenstvo neće razmatrati.

Općinski načelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača. 

 

Više informacija u samom tekstu Natječaja, koji se nalazi u prilogu, kao i Ponudbeni obrazac

Skip to content