NATJEČAJ br. 1-2022 za davanje u zakup poslovnog prostora

NATJEČAJ br. 1-2022 za davanje u zakup poslovnog prostora

Općina Ravna Gora raspisuje

 

N A T J E Č A J br. 1-2022 za davanje u zakup poslovnog prostora

U zakup na vrijeme od 5 godina daju se sljedeći poslovni prostori:

 

Dom kulture, I. G. Kovačića 138, Ravna Gora 

– poslovni prostor prizemno lijevo

– poslovni prostor suteren lijevo sa sanitarnim čvorom

– poslovni prostor br. 7

– poslovni prostor br. 8

 

Poslovna zgrada, I.G.Kovačića 176 a, Ravna Gora

– poslovni prostor br. 1

 

Poslovna zgrada, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora

– poslovni prostor br. 1,2 i 3 i skladište

– poslovni prostor br. 18 (15)

– poslovni prostor br. 14

– poslovni prostor br. 23 i 24 

– poslovni prostor br. 37

 

Gore navedeni poslovni prostori mogu se razgledati radnim danom za vrijeme trajanja natječaja u vremenu od 11,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu Odsjeku za komunalni sustav, pozivom na broj telefona: 051/829-456 ili 051/829-455.

Pisane ponude sa svom pratećom dokumentacijom definiranom Natječajem dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177,  s naznakom: „ZA NATJEČAJ – POSLOVNI PROSTOR br. 1-2022“ zaključno do ponedjeljka – 29. kolovoza 2022. godine do 12,00 sati. 

 

Javno otvaranje ponuda održati će se u ponedjeljak, 29. kolovoza 2022. godine, u 12,00 sati u vijećnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177, a nepotpune i nepravodobno poslane ponude Povjerenstvo neće razmatrati.

 

Više informacija dostupno je u samom tekstu Natječaja, koji se nalazi u prilogu, zajedno s ponudbenim obrascem.

Skip to content