NATJEČAJ br. 1-2015. za davanje u zakup poslovnog prostora

NATJEČAJ br. 1-2015. za davanje u zakup poslovnog prostora

Općina Ravna Gora raspisuje

N A T J E Č A J  br. 1-2015

za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet natječaja su sljedeći poslovni prostori:

–    Zgrada Općine, I. G. Kovačića 177, Ravna Gora – prostor prizemno desno i podrumske prostorije (namjena: pružanje poštanskih usluga)

–    Nova upravna zgrada, I. G. Kovačića 178, Ravna Gora – prostor br. 44 (namjena: uredski prostor)

Poslovni prostori daju se u zakup na vrijeme od 5 godina, a početak zakupa moguć je od 1. ožujka 2015. godine.

Poslovni prostori mogu se razgledati radnim danom (za vrijeme trajanja natječaja) u vremenu od 11,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu Odsjeku za komunalni sustav Općine Ravna Gora, tel. 051/829-455 i 051/829-456.

Pisane ponude, sa svim prilozima, u zatvorenoj omotnici predaju se u pisarnicu Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177,  zaključno do 16. veljače 2015. godine do 14,00 sati.

Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima koje zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili u prilogu.

Javno otvaranje ponuda održat će se 16. veljače 2015. godine u 14,00 sati u vijećnici Općine Ravna Gora, Ul. I. G. Kovačića 177.

U prilogu se nalazi tekst predmetnog Natječaja te obrazac za dostavu ponude

Skip to content