Nastavak socijalnih usluga pomoći u kući, palijativne skrbi, logopedskih usluga, …

Nastavak socijalnih usluga pomoći u kući, palijativne skrbi, logopedskih usluga, …

Pružanje socijalnih usluga pomoći u kući nastavlja se i u 2018. godini. Riječ je o pružanju socijalnih usluga pomoći u kući korisnicima na području Općine Ravna Gora kojima to pravo nije priznato rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb ili je priznato u iznosu od 50% a sami nisu u mogućnosti podmiriti ukupne troškove usluge u skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Udruga Ž.A.R. iz Delnica licencirani je pružatelj navedenih usluga, a u sufinanciranju provedbe ovog projekta sudjeluje Primorsko – goranska županija i Općina Ravna Gora. Također, u suradnji s Domom zdravlja Primorsko-goranske županije, nastavlja se i provođenje palijativne skrbi terminalnih bolesnika na području Općine Ravna Gora. U tu svrhu, Dom zdravlja PGŽ osigurat će tim u sastavu – jedan liječnik i jedna medicinska sestra, a povremeno i prema potrebi: fizioterapeuta, psihologa, duhovnika i socijalnog radnika. Općina Ravna Gora sufinancirat će troškove bruto plaće interdisciplinarnog tima palijativne skrbi i materijalne rashode, što na godišnjoj razini iznosi oko 18.870,00 kn.
Nadalje, nastavlja se i pružanje logopedskih usluga (rehabilitacije) djeci s govorno-jezičnim teškoćama koja imaju prebivalište na području Općine, primarno djeci predškolske dobi i djeci nižih razreda osnovne škole koja takvu uslugu u svojoj sredini ne mogu dobiti. Financiranje rada logopeda utvrđeno je na način da Primorsko-goranska županija financira 50% troškova po osnovi radnog odnosa logopeda, a preostalih 50% se Općina obvezuje podmirivati sukladno udjelu svojih stanovnika u ukupnom broju stanovnika Općine (2430 : 8,6%) što mjesečno iznosi 906,30 kn.

 

Skip to content