Nacrt Strategije razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Nacrt Strategije razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Općina Ravna Gora krenula je u izradu Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje 2015. – 2020. koja je ključni strateški razvojni dokument Općine. Izrađen je nacrt Strategije razvoja Općine 2015.- 2020. koja predstavlja relevantnu podlogu za planiranje budućeg razvoja, strateških projekata i programa do 2020. godine. Dokument je izrađen od strane Lokalne razvoje agencije PINS d.o.o. i Centra za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, CLER d.o.o., a bit će podloga i osnova za nominiranje projekata Općine, privatnih poduzetnika i OPG-ova za EU izvore financiranja projekata. Kako bi dali svoj doprinos u pogledu definiranja potencijala, ciljeva i prioriteta budućeg razvoja općine,  Općina Ravna Gora poziva sve zainteresirane (sve mještane, sve pravne subjekte, poduzetnike, institucije javnog i privatnog sektora, ukratko sve one koji na bilo koji način sudjeluju u životu općine) da svojim sudjelovanjem, kroz konstruktivne primjedbe i prijedloge, pripomognu još kvalitetnijoj izradi konačnog dokumenta.

U prilogu se nalazi nacrt Strategije razvoja Općine Ravna Gora za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Skip to content