Na području Općine Ravna Gora postavljena nova turistička signalizacija

Na području Općine Ravna Gora postavljena nova turistička signalizacija

Na čitavom području Općine Ravna Gora postavljena je nova smeđa signalizacija. Riječ je o projektu sufinanciranom od strane Općine Ravna Gora i Primorsko – goranske županije, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj. Tijekom 2018. godine izrađen je Elaborat situacije za izradu i postavljanje nove turističke signalizacije. Od strane Županijske uprave za ceste Primorsko – goranske županije, kao i Hrvatskih cesta, ishodovana je suglasnost za postavljanje turističke signalizacije. Nakon provedenog postupka jednostavne nabave te odabira izvođača, izrađene su te nabavljene predmetne table (smeđa signalizacija). 
Prema navedenom elaboratu, turističke table postavljene su na ukupno 17 lokacija, odnosno raskršća na području Općine Ravna Gora. Na ulazima u mjesto iz smjera Vrbovsko, Mrkopalj, Delnice, Skrad te iz izlaza s autoceste Rijeka – Zagreb, na 5 lokacija postavljene su table T50, na kojima je piktogramima označena turistička ponuda Općine Ravna Gora. Na ostalih 12 lokacija postavljeno je ukupno 45 tabli. 
Partner u provedbi predmetnog projekt bila je Turistička zajednica općine Ravna Gora, a učinak projekta očituje se kroz podizanje standarda turističke opremljenosti Općine Ravna Gora, koji može biti motivom dolaska turista u destinaciju, snažniju promociju destinacije i doprinos povećanju broja posjetitelja, kvalitetnije informiranje posjetitelja (sveobuhvatna ponuda područja unificiranim putokaznim tablama) te valorizaciju i očuvanje povijesne, kulturne i tradicijske baštine i prostora općenito. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 53.156,25 kn, od čega je Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj sufinancirao predmetni projekt sa 40.000,00 kn, dok su preostala sredstva činila vlastito učešće Općine Ravna Gora.

 

Skip to content